ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:11.11.2016 17:57:45
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Verusa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından açılan dava hakkında.

İlgili Şirketler
[ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
27.03.2015
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
20.04.2015
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali.
Karşı Taraf(lar)
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2015/489
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Davadan feragat edilmesi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Davacı Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şirketimizin davalı olduğu İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/487 E. numarasıyla görülmekte olan, Şirketimiz 03.03.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların iptal edilmesine ilişkin dava dosyasına Davacı Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10.11.2016 tarihli feragat dilekçesi koyarak davadan feragat etmiştir.  

  

Kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.