ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:09.11.2016 17:57:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Verusa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından açılan dava hakkında.

İlgili Şirketler
[ANELT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
15.08.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27.08.2014
Davanın Konusu
Davalı Şirket Yönetim Kurulu'nca verilen, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil eden kararların TTK 391 uyarınca butlanının tespiti talebi.
Karşı Taraf(lar)
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2014 / 311 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
27.10.2016
Alınan Karar
Bilirkişi raporlarının henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 13.04.2017 tarihine ertelenmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
13.04.2017
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Bilirkişi raporlarının henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 13.04.2017 tarihine ertelenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.