USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.11.2016 14:03:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme işleminin 30.09.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
IEYHO
Düzeltme Nedeni
Birleşme işleminin 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması halinde SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen süre zarfında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşme işleminin 30.09.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması kararı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.10.2016
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
30.09.2016
Devrolunan Şirketin Unvanı
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen)
0,41
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUCAK00010
B Grubu, USAS, TRAUCAKW91M6
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ?
Hayır
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 07.06.2016 ve 24.10.2016 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında Şirketimizin, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde) birleşmesine ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu işlemlerle ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gelinen aşamada:

1) Birleşme işleminin 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması halinde SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen süre zarfında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşme işleminin 30.09.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılmasına,


2) Bu nedenle, birleşme işleminde esas alınacak 30.09.2016 tarihli finansal raporların bağımsız denetimden geçirilmesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.