IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.11.2016 13:54:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Işıklar Enerji A.Ş- Usaş A.Ş. Birleşmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
USAS
Düzeltme Nedeni
Birleşme işleminin 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması halinde SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen süre zarfında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşme işleminin 30.09.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılmasına karar verilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.06.2016
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2016
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Borsa da İşlem Gören

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
2.561.724,9
2.561.724,9
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
283.559.539,31
283.559.539,31
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
286.121.264,21 TL
0 TL
0 TL
286.121.264,21 TL
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 07.06.2016 ve 24.10.2016 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında Şirketimizin, Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ile 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devralma yolu ile (Şirketimiz bünyesinde) birleşmesine ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu işlemlerle ilgili yapılan çalışmaları değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gelinen aşamada:

1) Birleşme işleminin 30.06.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılması halinde SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesinde belirtilen süre zarfında tamamlanamayacağı anlaşıldığından, birleşme işleminin 30.09.2016 tarihli finansal raporlar esas alınarak yapılmasına,


2) Bu nedenle, birleşme işleminde esas alınacak 30.09.2016 tarihli finansal raporların bağımsız denetimden geçirilmesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.