BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.10.2016 22:02:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000.-TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme Değişiklikleri Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim kurulumuz, 14.10.2016 tarih ve 186 sayılı aldığı kararında, geçerlilik süresi dolmuş bulunan 100.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL'sı olarak belirlenmesi ve SPK düzenlemelerine uyum amacıyla esas sözleşmenin 3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,21,23,24,26,28 maddelerin tadil tasarıları ve esas sözleşmeye 33 madde olarak (Tahvil ve sair menkul kıymet ihracı) ile 34. Madde olarak (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) başlıklı iki yeni madde metni eklenmesi için SPK ya başvurularak izin alınmasına, sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izne müteakip konuların Genel Kurulun onayına sunulmasına ve onay sonucunda tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.