YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.10.2016 09:51:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ayrılma Hakkı Kullanım Süre Bitimi Hakkında Açıklama

İlgili Şirketler
[METUR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz, 22.09.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 2.maddesinde belirtilen ve "Önemli Nitelikteki İşlem" niteliği taşıması nedeniyle pay sahiplerine sağlanan 'Ayrılma Hakkı' kullanımı Gündemin 2.maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Ayrılma hakkı kullanımı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 28.09.2016-11.10.2016 tarihleri arasında yapılmış olup pay sahiplerimizden katılım olmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.