DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.10.2016 17:17:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı SPK ve BIAŞ Başvurusu/Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
06.06.2016
İhraç Tavanı Tutarı
367.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
04.10.2016
Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş.'nin 06.06.2016 tarihli, 2016/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 367.000.000.-TL (ÜçyüzaltmışyedimilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.