ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:10.08.2016 03:50:19
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2016
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Raporlar Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[SEKFA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2016
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

30.06.2016 tarihli finansal raporlarımıza ilişkin sorumluluk beyanı ektedir.