TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:27.07.2016 19:24:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Hisse geri alımı hakkında Yönetim Kurulu kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15 Temmuz 2016 ve sonrası yaşanan gelişmelerin yatırımcılar nezdinde kısa ve orta vadede yaratabileceği istikrarsızlık algısı ve/veya dünya ekonomisinde meydana gelebilecek dalgalanmaların Türkiye'ye olası negatif yansımaları nedeniyle yatırımcılarımızı korumak amacıyla,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Şirket paylarının geri alımını gerçekleştirmek üzere Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. Bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 150 milyon TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ayrıca ilgili kurumlardan gerekli izinleri almak için başvurularda bulunmak ve yukarıda belirlenen fon tutarı içinde kalmak koşuluyla Şirketimiz tahvilleri ile ilgili yönetimin belirleyeceği fiyat ve seviyelerden alım, satım ve/veya itfa işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.