ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.06.2016 15:28:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/06/2016
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/07/2016
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Canan AYDINOL'un ibra edilmesi, 3.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Halit Haydar YILDIZ'ın atamasının onaylanması, 4.Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'ye (Elli Milyon Türk Lirası'na) artırılmasının görüşülerek onaylanması, 5.Şirket esas sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 21.07.2016 Pazartesi tarihinde saat 10:00'da, şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

  

   
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması  ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı  Başkanlığı'na yetki verilmesi,

 2.  
 3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Canan  AYDINOL'un ibra edilmesi,

 4.  
 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Halit  Haydar YILDIZ'ın atamasının onaylanması,

 6.  
 7. Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'ye  (Elli Milyon Türk Lirası'na) artırılmasının görüşülerek onaylanması,

 8.  
 9. Şirket esas sözleşme tadil tasarısının  görüşülerek onaylanması.
 10.  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.