ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:04.06.2024 17:45:13
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Burak SOYLU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Münire Barçın KAYAMAN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Çiğdem AKIŞ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Çiğdem AKIŞ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mustafa TARMAN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Nalan KAYA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Münire Barçın KAYAMAN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Funda TACİR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)