YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

İhraç Belgesi

Gönderim Tarihi:21.02.2024 12:05:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

İlgi: 19.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamızca yurtiçinde 5 Milyar TL nominal tutara kadar ("İlave Ana Sermaye" hesaplamasına dahil edilecek, belirli bir vadeye veya itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte borçlanma araçlarının ihracı da dahil olmak üzere), sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Bankamız başvuru formu ekte yer almaktadır.