GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.02.2024 17:24:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arzında Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler
[SEKUR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 34.712.500 TL (%250 oranında) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 48.597.500 TL'ye yükseltilmesi sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 34.712.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 51.374,904 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR
18.618
% 36,2
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
CEM TURKAN
5.000
% 9,7
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SAİT KARAGÖZ
5.000
% 9,7
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
MUSTAFA YİĞİT
4.790
% 9,3
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SELÇUK GÜNELİ
3.900
% 7,6
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.