VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:16.02.2024 16:10:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/08/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/08/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/02/2024
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2023 yılında 9,66 (%96,62) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 16.02.2024 tarihi itibarıyla 9,62 (%96,17) olarak güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte ve Şirketimizin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
Alınan Not
95,87
98,44
99,48
93,35
96,17
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.