KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.02.2024 18:10:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimiz Paylarının Geri Alımı İçin Ayrılan Fonun Yükseltilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yürürlükteki pay geri alım programı için ayrılan fonun yükseltilmesi
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.02.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
2 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
7.500.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
1.650.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
22.02.2023
1.000.000
0,031
25,61
0
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
27.02.2023
500.000
0,046
24,81
1.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
28.02.2023
500.000
0,062
24,46
1.500.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
01.03.2023
1.000.000
0,093
23,5
2.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
02.03.2023
2.000.000
0,156
22,11
3.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
03.03.2023
2.000.000
0,21
21,37
5.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
06.03.2023
1.000.000
0,249
20,74
7.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
07.03.2023
1.000.000
0,281
20,94
8.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
08.03.2023
1.000.000
0,312
20,33
9.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
09.03.2023
1.000.000
0,343
19,92
10.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
10.03.2023
1.000.000
0,374
20,7
11.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
13.03.2023
1.000.000
0,405
21,19
12.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
14.03.2023
1.000.000
0,437
21,35
13.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
15.03.2023
2.000.000
0,499
20,35
14.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
16.03.2023
1.000.000
0,53
20,56
16.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
20.03.2023
2.000.000
0,59
20,8
17.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
21.03.2023
1.000.000
0,62
20,48
19.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
22.03.2023
1.000.000
0,65
20,34
20.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
28.03.2023
2.000.000
0,71
20,76
21.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
29.03.2023
4.000.000
0,84
20,69
23.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
31.03.2023
5.000.000
0,99
21,9
27.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
03.04.2023
750.000
1,02
21
32.000.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
14.04.2023
32.800
1,023
22,5
32.750.000
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
02.05.2023
2.000.000
1,086
18
32.782.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
04.05.2023
2.000.000
1,148
16,84
34.782.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
08.05.2023
2.000.000
1,211
16,01
36.782.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
09.05.2023
4.000.000
1,335
16,5
38.782.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
10.05.2023
450.000
1,349
16,35
42.782.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
11.05.2023
2.000.000
1,412
16,48
43.232.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
12.05.2023
2.500.000
1,49
16,96
45.232.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
17.05.2023
272.062
1,498
18,86
47.732.800
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
18.05.2023
1.000.000
1,53
19,4
48.004.862
-
B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014
23.05.2023
995.138
1,56
18,99
49.004.862
-
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatımızın, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında;

1.Pay geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1.050.000.000 TL fonun 600.000.000 TL artırılarak, 1.650.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,

2.Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı 5.000.000.000 adetin (50.000.000 TL nominal) 7.500.000.000 adet (75.000.000 TL nominal) olarak revize edilmesine,

3.Pay geri alım süresinin azami 2 yıl olarak devam edilmesine,

4.Pay geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir'in yetkilendirilmesine,

5.İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Genel Kurul yetkisine sahip olan TMSF Fon Kurulu'nun bilgisine sunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.