MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:31.01.2024 18:43:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi Hk.

İlgili Şirketler
[TETMT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gıda İmalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.118.203,31
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.01.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
454.210,96
Beher Payın Alış Fiyatı
246,31
Toplam Tutar
111.878.183,29 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
40,62
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
40,62
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
40,62 ( Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına, B grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. )
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,71
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bu ortaklık ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİNCİR MAĞAZACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/01/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Satış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporu bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Şirketimiz 1.118.203,31 TL sermayesi Tetamat Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin 45.421.096 adet payına karşılık 454.210,96 TL nominal bedelli %40,62 hissesine tekabül eden payının satın alımına yönelik işlem kapanışı bugün (31.01.2023 tarihinde) gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından satınalma bedeli olarak 111.878.183,29 TL ödenmiştir. Satın alınan A ve B grubu payların kırılımı aşağıdadır.

- %5,32 oranında 59.488,99 TL nominal değerli 5.948.899 adet A Grubu pay
  
- %35,30 oranında 394.721,97 TL nominal değerli 39.472.197 adet B Grubu pay

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.