AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:22.01.2024 08:48:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Gelinkaya Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi ÇED Olumlu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından Erzurum İli, Aşkale İlçesinde yapılması planlanan Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 MWm / 30 MWe - 44,86 ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe / 60 MWh) projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir. Karar, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığımıza muhatap 19.01.2024 tarihli yazısı ile bildirilmiştir.

Söz konusu proje Şirketimizin halen yatırım aşamasında bulunan, toplam 285 MWe kapasiteli müstakil elektrik depolama projelerinden ilk ÇED olumlu kararı alanı olurken, aynı zamanda Türkiye genelinde GES üretimli elektrik depolama alanında ilk ÇED Olumlu kararı alan proje olma özelliği de taşımaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.