MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.01.2024 20:46:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İdari Para Cezası Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/11/2015 tarihli 2015 / 31 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 21.560 TL tutarındaki idari para cezasına karşı itirazda bulunulmuştu. T.C. Danıştay 13. Dairesinin 2018/2869 sayılı dosyası üzerinden yapılan temyiz incelemesi neticesinde şirketimizin temyiz isteminin reddi ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 26/04/2018 tarih ve E:2017/1027, K:2018/336 sayılı bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verilerek yukarıda gösterilen idari para cezası kararı şirketimiz aleyhine kesinleşmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.