PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:28.12.2023 19:11:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeni İş İlişkisi Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%1,12
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,63
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkisi beklenmektedir.
Açıklamalar

Daha önce kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz 2023/1506161 ihale kayıt numaralı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı tarafından yapılan 2024 Yılı 43 iş günü (ANADOLU) Personel Taşıması ihalesi işi ile ihale mevzuatı kapsamında 17.820.077,20 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

İşin başlama tarihi 02.01.2024'tür.

Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.