MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.12.2023 19:47:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı Hususunda Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.11.2023
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
27.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
04.12.2023
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-46046 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TADİL METNİ.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.