HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi

Gönderim Tarihi:28.11.2023 10:40:47
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kayseri Şeker 2.Tertip İhraç Belgesi

İlgili Şirketler
[KAYSE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin  fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.