ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.11.2023 18:34:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
01.11.2023 tarihli pay geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.10.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
50.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
26.10.2023
300.000
0,171
18
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
01.11.2023
20.000
0,011
18,754
Ek Açıklamalar

16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 01.11.2023 tarihinde 18.43TL – 18.97TL fiyat aralığından (ortalama 18.7541TL) 20,000 adet pay geri alınmış olup, Şirketimizin sahip olduğu UNLU payları 2.437.843 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,39).

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.