ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.08.2023 10:23:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Ataması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 16.08.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile;


Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Rajiv Srivastava'nın istifasının kabulüne,


Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Keith W. F. Bradley'nin yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.


Sayın Rajiv Srivastava'nın Yönetim Kurulu üyeliği dışında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği de sona ermiştir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.

        

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.