BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:30.05.2023 15:38:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-.31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
26.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.05.2023-10839
Açıklamalar

Bağımsız denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.