BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:27.04.2023 17:05:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

53.Olağan Genel Kurul toplantısı 6.nolu gündem maddesi ile esas sözleşme tadili aşağıdaki şeilde kabul edilmiştir.

irket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14.maddesinin tadili Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihli, 482 sayılı kararı ile önerilmiştir. Önerilen tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih, 34415 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih, 83717217 sayılı yazıları ile uygun görülerek onay alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. EK'te yer alan tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.