BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.04.2023 16:41:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
27.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile kar dağıtım teklifi revize edilerek kabul edilmiştir.
Karar Tarihi
10.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
Peşin
0,1300000
13
10
0,1170000
11,7
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
Peşin
0,1299363
12,99363
10
0,1169426
11,69426
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
10.07.2023
10.07.2023
12.07.2023
11.07.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
0
0
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
0
0
Ek Açıklamalar

27.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile kar dağıtımı karara bağlanmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
135.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.331.147,97
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Şirket esas sözleşmesi uyarınca bedelsiz intifa senedi sahiplerinin temettü imtiyazı mevcuttur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
398.974.038
622.119.790,84
4. Vergiler ( - )
-696.869.101
52.298.100,89
5. Net Dönem Kârı
1.095.843.139
569.821.689,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
200.585.731,74
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
18.461.797,91
18.461.797,91
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
1.077.381.341,09
350.774.160,3
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
53.900
53.900
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.077.435.241,09
350.828.060,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
17.541.403,01
17.541.403,01
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
33.328.665,73
33.328.665,73
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.087.006,87
5.087.006,87
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.021.424.265,47
294.817.084,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0,78
0
0
0,129936
12,9936
B Grubu
17.541.402,23
0
1,62
0,129936
12,9936
TOPLAM
17.541.403,01
0
1,62
0,129936
12,9936
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.