İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.04.2023 10:16:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantlarının İtfa Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Vadesi 25.04.2023  olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:

  

İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Nisan 2023  vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.

Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler28 Nisan 2023  tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.