SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:20.03.2023 15:46:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescil ve İlanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2023
Tescil Tarihi
17.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.03.2023 Tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
15.03.2023 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, 17.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2023 tarihli, 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.