BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.03.2023 20:15:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
Peşin
0,2531666
25,31666
10
0,2278499
22,78499
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
Peşin
0,2531209
25,31209
10
0,2278088
22,78088
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
0
0
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 27 Nisan 2023 tarihli toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılması yönünde karar almıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
135.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.331.147,97
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Şirket esas sözleşmesi uyarınca bedelsiz intifa senedi sahiplerinin temettü imtiyazı mevcuttur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
398.974.038
622.119.790,84
4. Vergiler ( - )
-696.869.101
52.298.100,89
5. Net Dönem Kârı
1.095.843.139
569.821.689,95
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
200.585.731,74
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
18.461.797,91
18.461.797,91
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
1.077.381.341,09
350.774.160,3
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
53.900
53.900
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.077.435.241,09
350.828.060,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
17.541.403,01
17.541.403,01
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
33.328.665,73
33.328.665,73
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16.629.931,26
16.629.931,26
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
6.075.000
6.075.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
1.003.806.341,03
277.199.160,3
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1,51
0
0
0,2531
25,31
B Grubu
34.171.332,75
0
3,17
0,2531
25,31
TOPLAM
34.171.334,27
0
3,17
0,2531
25,31
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.