BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:02.03.2023 18:20:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihindeki Bülteni'nde 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararına istinaden yayımlanan "2023 yılı için Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru" ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/2-a maddesinde düzenlenmiş olan 1.Grup Şirketler arasında yer almıştır. Bu kapsamda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 maddesinde yer alan hüküm uyarınca yönetim kurulunda yer alan 2 (iki) kişilik bağımsız üye sayısı 3 (üç) kişi olarak belirlenmiştir.

  

Bu amaçla Esas Sözleşmede değişiklik yapılarak yönetim kurulu üye sayısının 7 (yedi) üyeden 9 (dokuz) üyeye çıkartılması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Değişikliğe ilişkin tadil tasarısı ekte PDF olarak verilmektedir.

  

Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.