HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:21.11.2022 18:13:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

RNPOL ilave girişim yatırımı hk.

İlgili Şirketler
[RNPOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.11.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.300.000
Beher Payın Alış Fiyatı
18,75
Toplam Tutar
43.125.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%7,66
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%11
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%11
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,54
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
227,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fatih Mehmet Akbeyaz, Akgül Akbeyaz
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü benimsendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 21.11.2022 tarih ve 38 numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti ile iştigal eden Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.'ne (RNPOL) ilave girişim yatırımı yapılmasına,

Bu çerçevede; 

1-      Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 1.737.500 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 562.500 adet olmak üzere toplam 2.300.000 adet payın 43.125.000.-TL bedelle satın alınmasına, 

2-      Hakim ortaklar Fatih Mehmet Akbeyaz ve Akgül Akbeyaz ile girişim yatırımı sözleşmesi imzalanmasına, 

Oybirliği ile karar verildi.

Bu işlemle birlikte Rainbow Polikarbonat San.ve Tic.A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %3,33'den %11 sınırına ulaşmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.