KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:27.10.2022 16:31:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağan dışı fiyat ve miktar hareketi hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın 27.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12157 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

  

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".  

  

Kamuoyuna  saygılarımızla arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.