GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:26.10.2022 19:02:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kredi Anlaşması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz sürecinde taahhüt ettiği büyüme vizyonunu desteklemek ve projelerini finanse etmek üzere bugün (26.10.2022) Şirketimiz ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("EBRD") arasında 2029 yılı vadeli 45 milyon ABD Doları tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu krediyle Galata Wind, hali hazırda faaliyet gösteren rüzgâr santrallerinde 3 yıl içinde yapmayı planladığı kapasite artış projelerini finanse ederek, Şirketin operasyonel kurulu gücünü daha da artıracaktır. EBRD'den Şirketimizin temin ettiği finansman, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır. Galata Wind toplam 269 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir yatırımcılarından biri durumundadır. EBRD'den sağlanan bu finansmanla birlikte, planladığımız yatırımların hayata geçirilmesi ile yıllık yaklaşık 800.000 MWh elektrik üretimine ek, tahmini 150.000 MWh ilave yenilenebilir elektrik üretmesi beklenmektedir. Sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını tüm iş süreçlerine entegre etme ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlama vizyonuyla, Şirketimizin yapacağı yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken karbon emisyonlarının azalmasına halihazırda yaptığı yıllık 400.000 ton CO2 katkıyı da yılda tahmini 80.000 ton CO2 katkıyla artıracaktır. Galata Wind'e verilmiş olan bu kredi, EBRD'nin yenilenebilir enerji üretiminde özel sektör katılımı ile Türkiye'de temiz enerjiye hızlı geçişi teşvik etme stratejisini desteklemektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.