KİLER HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:12.10.2022 18:44:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım / Satım İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler
[KTSKR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. nin serbest dolaşımda bulunan paylardan ortalama 36,54-40,83 TL fiyat aralığından 2.275.000 adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. sermayesindeki payımız 12.10.2022 tarihi itibariyle % 23.53 olmuştur. 


İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2022
595.707
40,83
13.098.141
12.502.434
% 28,47
% 28,95
% 27,18
% 27,66
12/10/2022
1.679.293
36,54
12.502.434
10.823.141
% 27,18
% 27,66
% 23,53
% 24,01
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.