HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:10.10.2022 09:42:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Girişim yatrıımı yapılması hk:

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 10.10.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ile; 

Şirketimizin yeni ve gelişen alanlara yatırım stratejisi çerçevesinde; Türkiye'de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri ile iştigal eden Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş.'ne girişim yatırımı yapılmasına, 

Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımında Şirketimize tahsis edilecek 20.000 adet pay karşılığında toplam 5.550.000 TL yatırım yapmak suretiyle sermaye artırımına iştirak edilmesine, Yatırım ve pay sahipliğine ilişkin sözleşme imzalanmasına,  

oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.