BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:27.09.2022 16:54:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11456 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.