UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.09.2022 12:47:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Utopya A.Ş. 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.08.2022
Genel Kurul Tarihi
20.09.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Çankaya Mh. Çankaya Cad. No: 28 - 5
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 No lu Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Olağanüstü GK ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2022 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantısında görüşülen maddeleri içeren Toplantı Tutanağı ekte PDF formatında sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak1.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

A. Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Eylül 2022 Salı Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.