SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:15.09.2022 14:29:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFSUMF92239 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Zorunlu hale getirilen alanlara bilgi girişi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
12.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.09.2022
Vade (Gün Sayısı)
76
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
6,6630
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
32
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
36,31
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSUMF92239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
12.05.2022
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
30.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Vade Başlangıç Tarihi
01.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
20.200.000
İhraç Fiyatı
0,93753
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
15.09.2022
Kayıt Tarihi
14.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
15.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.200.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A-(tr)
10.06.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 01 Temmuz 2022 olan, 76 gün vadeli ve 20.200.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF92239 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.