BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.08.2022 09:46:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Devam eden Çevre İzin ve Lisans Süreci Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 18.08.2022 tarihinde devam eden çevre izin sürecimiz kapsamında aşağıda yer alan duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile ilan edilmesine karar almıştır.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Bagfaş veya Şirket) tarafından 10.09.2014 tarih ve 20115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince yürütülen çalışmalar neticesinde, 11.08.2021 tarih ve 224588650.1.1. belge nolu ‘'Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)'' alınmış ve 11.08.2021 tarihinde KAP üzerinden kamuoyuna ilan edilmiştir.

Gelinen noktada Şirket tesislerinde iyileştirme çalışmaları ve gerekli ölçümler yapılarak 10.08.2022 tarihinde Çevre İzin ve Lisans alımı için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca değerlendirme aşamasında olup evraklarımız incelenmektedir.

Bu aşamada, 09.06.2022 tarihinde  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  Marmara Eylem Planı kapsamında, Marmara'ya deşarj yapan tüm tesislerden Derin Deniz Deşarjı çalışması için istenilen İş Termin Planlarımız T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştur.

Bu kapsamda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda Çevre İzin ve Lisans sürecinin devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.