ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.08.2022 18:23:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Goldman Sachs International-30.06.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

İlgili Şirketler
[GSIPD]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International- 30/06/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

  

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 08/08/2022 tarihinde https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Goldman Sachs International'ın 30/06/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıkladığı tarihe bağlı olarak, 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 19/08/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

  

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.