KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:25.07.2022 17:31:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
25.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.07.2022-10624
Açıklamalar

Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup , 25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir

  

  

  

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.