VBT YAZILIM A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:30.06.2022 20:09:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Almanya'da Şirket Kurulması Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VBT Software DE GmbH
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 EUR
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.07.2022
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı
1 EUR
Toplam Tutar
100.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,57
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin  28.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketimizin yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçıyla Almaya'da VBT Software DE GmbH ünvanlı 100.000 EUR sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiş, kuruluş 30.06.2022 tarihinde tamamlanmış, vergi numarası alınması beklenmektedir.

Almanya merkezli VBT Software DE GmbH ünvanlı şirketin kurulmasına ilişkin 28.02.2022 tarihinde  kuruluş süreçinin, meşru çıkarlarımızın zarar görmesinin önlenmesi, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilmesi amacıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır. 


Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.