KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:13.06.2022 12:11:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

25.05.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin  '' Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri'' ne ilişkin 10. maddesinin tadiline karar verilmiş olup 06.07.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda onaya sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.