KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.06.2022 14:58:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Katlanabilir Kutu Kartonu Yatırımı ile Baz ve Dekor Kağıt Yatırımı Hakkında

İlgili Şirketler
[BERA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda;

Şirketimiz, 30 yılı aşkın bir süredir selülozdan doğrudan ürettiği 1. Hamur yazı tabı kağıdından ofset, ebat ve fotokopi kağıtları ile defter üretimi yapmaktadır. 

Şirketimizin uzun yılları içeren tecrübesini de dikkate alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız ön araştırmalar neticesinde, mevcut durum itibariyle ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen nitelikli, katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi konusunda yatırım yapılmasının Şirketimizin karlılığının artırılması, uzmanlığı bulunan kendi sektöründe büyümesi ve yapılacak yatırımın ithal ikamesi özellik taşıması nedeniyle ülke ekonomisine  katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere;

1) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 300.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen Katlanabilir Kutu Kartonu (Folding Box Board/FBB Karton, sektörde bilinen adıyla "Bristol Kartonu ya da Amerikan Bristol Kartonu") üretimine ilişkin olarak 250.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına,

2) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 100.000 - 120.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen baz ve dekor kağıt ( inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF'nin desen ve renginin sağlanması için kullanılan kağıt) üretimine ilişkin olarak 140.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına,

3) Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan İzmir İli Torbalı ilçesindeki yaklaşık 1.000.000 m² arazinin yukarıda belirtilen yatırımlar doğrultusunda yatırım yeri olarak kullanılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasına, 

4) Yönetim Kurulu tarafından alınan işbu kararda belirtilen hususlar hakkında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için Şirket Genel Müdürlüğü'nün görevli ve yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.