ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:31.05.2022 17:21:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Azaltımı ve Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2022
Mevcut Sermaye (TL)
180000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
110000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 83,33
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
120000000
Sermaye Azaltım Oranı (%)
-% 66,66
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

  •        Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinde yer alan A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine,

  •        Şirket bilançosunda oluşan zararların telafisi için geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere; şirket sermayesinin eş zamanlı olarak, 120.000.000-TL azaltılarak 50.000.000-TL arttırılmasına,

  •        120.000.000-TL sermaye azaltımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 12.000.000.000 adet hisse azaltılmasına,

  •        50.000.000-TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,

  •        Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,

  •        Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,

  •        Ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un sermaye artırımını onaylaması halinde işlenmesine,

  •        Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması ve pay defterine işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 

                      

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.