ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.05.2022 18:56:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2022 1Ç Finansal Sonuçları

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin üç aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu 09.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup ilgili dökümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.