YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:10.05.2022 23:21:45
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2022
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş.  tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 10.05.2021 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun

  

a) Tarafımızca incelendiğini,

  

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

                                                               DENETİM KOMİTESİ

  

  

  

    BAŞKAN                                                                                                  ÜYE

  

 

  

UFUK OLTULU                                                                             ERMAN KENDİBAŞINA