DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.05.2022 11:55:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
105.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DMSAS, TRADMSAS91E9
52.500.000
29.650.000,000
56,47619
17.850.000,000
34,00000
DMSAS, TRADMSAS91E9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
52.500.000
29.650.000,000
56,47619
17.850.000,000
34,00000
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL)
29.650.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
10.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

· Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ;2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden 29.650.000 TL olmak üzere toplamda 47.500.000 TL artırılarak neticede çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL ye çıkarılmasına mevcut 52.500.000 TL sermayeyi temsil eden mevcut beher 1 TL lik hisseye 0,90476 TL'lik bedelsiz pay verilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (10.05.2022) başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


s


K


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.