ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:06.05.2022 10:34:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin 11 Nisan 2022?de iştirak ettiği, kargo terminalleri hizmet sağlayıcı seçimi ihaleleri süreçleri ile ilgili güncelleme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri
İhaleyi Açan Taraf
Bangalore International Airport Limited
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
gelir paylaşım modeli
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

11 Nisan 2022 tarihindeki özel durum açıklamamızda, söz konusu ihalelerin Nisan ayı içerisinde sonuçlanmasının beklendiği bildirilmişti. İhale makamından, ihale katılımcılarının tekliflerinin değerlendirmelerinin devam ettiği ve ihalelerin henüz sonuçlanmadığı bilgisi elde edilmiş olup ihale süreci ve sonucuyla ilgili, Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut yeni bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.