FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:29.04.2022 18:10:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi" başlıklı 6.ıncı maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10.maddesinin tadil edilmesine ve şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla 29.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.